Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Abatel

11:12 / 29 November 2005 Addtech Press release

Addtech förvärvar Abatel

Tue, 29 Nov 2005 11:12:10 +0100

Addtech Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av Abatel AB. Säljare är Ronald och Stefan Jansson genom ett av dem gemensamt ägt bolag.

Abatel utvecklar och säljer batteri- och strömförsörjningslösningar till i huvudsak svenska kunder. Bolaget kompletterar de verksamheter inom Addtech Equipment som är inriktade mot batterier, strömförsörjning och andra liknande energikomponenter. Abatel avses behållas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen.

Abatels årsomsättning uppgick 2004 till 31 MSEK och förvärvet förväntas bidra marginellt positivt till Addtechs resultat per aktie.

Tillträde till verksamheten beräknas ske den 1 januari 2006.

Stockholm den 29 november 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF