Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs återköp av egna aktier

17:51 / 12 December 2005 Addtech Press release

Addtechs återköp av egna aktier

Mon, 12 Dec 2005 17:51:23 +0100

Addtech har den 12 december 2005 återköpt 400 000 B-aktier till en snittkurs av 89,25 kr. Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 745 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25 332 832.

Stockholm den 12 december 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF