Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs återköp av egna aktier

18:05 / 8 December 2005 Addtech Press release

Addtechs återköp av egna aktier

Thu, 8 Dec 2005 18:05:46 +0100

Addtech har den 8 december 2005 återköpt 100 000 B-aktier till en snittkurs av 86,75 kr. Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 360 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25 332 832.

Stockholm den 8 december 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF