Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs innehav av egna aktier

17:34 / 14 December 2005 Addtech Press release

Addtechs innehav av egna aktier

Wed, 14 Dec 2005 17:34:00 +0100

Addtech har den 14 december 2005 förvärvat 100 000 aktier av serie B i Addtech. Addtech äger därmed 1 845 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 7,28 procent av antalet aktier och 5,23 procent av röstetalet i Addtech. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25 332 832.

Stockholm den 14 december 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF