Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Delårsrapport 1 april - 31 december 2004 (9 månader)

11:09 / 14 February 2005 Addtech Press release

Addtech: Delårsrapport 1 april - 31 december 2004 (9 månader)

Mon, 14 Feb 2005 11:09:22 +0100

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 784 MSEK (1 607).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 98 procent till 114 MSEK (57). 
 • Resultatet efter skatt ökade med 111 procent till 79 MSEK (37). 
 • Vinst per aktie ökade med 122 procent till 3,22 SEK (1,45). 
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 25 procent och soliditeten var 40 procent.
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten - uppgick till 162 MSEK (104).  
 • Efter rapportperiodens utgång har avtal tecknats om förvärv av Bergman & Beving Meditech AB, med årsomsättning på cirka 580 MSEK. 
 • Stockholm den 14 februari 2005

  Roger Bergqvist

  Verkställande Direktör

  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

  Delårsrapport 1 april - 31 december 2004

  Show as PDF