Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar det danska bolaget LMT Transmission A/S

08:27 / 26 April 2005 Addtech Press release

Addtech förvärvar det danska bolaget LMT Transmission A/S

Tue, 26 Apr 2005 08:27:28 +0200

Affärsområdet Addtech Transmission har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i LMT Transmission A/S. Årsomsättningen uppgår till cirka 20 MDKK.

LMT Transmission A/S är en stark leverantör inom området industri-transmission till den danska industrin. Viktiga kundsegment är tillverkare av specialfordon och medicinska applikationer. Med förvärvet av LMT Transmission A/S expanderar Addtech sin verksamhet inom produktsegmentet motorer och växlar.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie från och med tillträdet, vilket beräknas ske den 1 maj 2005.

Stockholm den 26 april 2005

Addtech AB (publ) 

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF