Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Bokslutskommuniké 1 april 2004 - 31 mars 2005 (12 månader)

13:18 / 10 May 2005 Addtech Press release

Addtech AB - Bokslutskommuniké 1 april 2004 - 31 mars 2005 (12 månader)

Tue, 10 May 2005 13:18:15 +0200

  • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 422 MSEK (2 210).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 69 procent till 157 MSEK (93).
  • Resultatet efter skatt ökade med 75 procent till 112 MSEK (64).
  • Vinst per aktie ökade med 83 procent till 4,56 SEK (2,49).
  • Lönsamheten, mätt som avkastningen på eget kapital, uppgick till 26 procent och soliditeten var 35 procent.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 197 MSEK (159).
  • Den 31 mars tillträddes Bergman & Beving MediTech AB, med årsomsättning om cirka 580 MSEK.
  • Kontantutdelning föreslås höjd med 38 procent till 2,75 SEK (2,00).

Stockholm den 10 maj 2005

Roger Bergqvist

Verkställande Direktör

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Bokslutskommuniké

Show as PDF