Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar verksamhet inom diagnostika

15:48 / 1 June 2005 Addtech Press release

Addtech förvärvar verksamhet inom diagnostika

Wed, 1 Jun 2005 15:48:26 +0200

Bergman Diagnostika AS inom affärsområde Addtech Life Science har tecknat avtal om förvärv av diagnostikaverksamheten från Ervik AS i Norge.

Verksamheten omfattar försäljning av instrument, förbrukningsmaterial och reagenser från ledande leverantörer i Europa. Kunderna är främst laboratorier som utför analyser för sjukvården i Norge.

Den förvärvade verksamheten kompletterar Bergman Diagnostika med ledande produkter och stark position inom intressanta marknadsnischer som bedöms ha god utvecklingspotential. Bergman Diagnostika har en årsomsättning på 66 MNOK och den förvärvade verksamheten tillför ytterligare cirka 5 MNOK i försäljningsvolym per år.

Tillträde till verksamheten beräknas ske den 3 juni 2005.

Stockholm den 1 juni 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF