Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs styrelse beslutar om återköp av egna aktier

18:05 / 17 August 2005 Addtech Press release

Addtechs styrelse beslutar om återköp av egna aktier

Wed, 17 Aug 2005 18:05:00 +0200

Styrelsen i Addtech AB har idag fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av bolagsstämman 17 augusti 2005 att återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det personaloptionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Enligt styrelsens beslut skall högst så många aktier förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 830 000 aktier av serie B. Aktierna utgör 3,3 procent av de utgivna aktierna och 2,4 procent av röstetalet. Av det egna innehavet är 630.000 aktier reserverade för att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 25.332.832 st.

Stockholm den 17 augusti 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF