Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Konstituerande styrelsesammanträde i Addtech AB

18:00 / 17 August 2005 Addtech Press release

Konstituerande styrelsesammanträde i Addtech AB

Wed, 17 Aug 2005 18:00:00 +0200

Ordförande, Vice ordförande och VD

Anders Börjesson omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Roger Bergqvist utsågs fortsatt till verkställande direktör.

Stockholm den 17 augusti 2005

Addtech AB (publ)Styrelsen

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF