Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs återköp av egna aktier

18:00 / 22 September 2005 Addtech Press release

Addtechs återköp av egna aktier

Thu, 22 Sep 2005 18:00:00 +0200

Addtech har den 22 september 2005 återköpt 500 000 B-aktier till en snittkurs av 90 kr. Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 330 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25 332 832.

Stockholm den 22 september 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF