Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs innehav av egna aktier

18:01 / 22 September 2005 Addtech Press release

Addtechs innehav av egna aktier

Thu, 22 Sep 2005 18:01:00 +0200

Addtech har den 22 september 2005 förvärvat 500 000 aktier av serie B i Addtech. Addtech äger därmed 1 330 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 5,25 procent av antalet aktier och 3,77 procent av röstetalet i Addtech. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25 332 832.

Stockholm den 22 september 2005

Addtech AB (publ)

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF