Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB: Addtech förvärvar Gevea

15:56 / 22 November 2006 Addtech Press release

Addtech AB: Addtech förvärvar Gevea

Wed, 22 Nov 2006 15:56:26 +0100

Addtech Equipment, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Gevea Holding AB. Säljare är Erik och Hans Andersén.

Gevea utvecklar och marknadsför utrustning för elöverföring inom högspänning. Gevea är marknadsledande i Sverige inom sitt valda produktsegment och har stark ställning på de marknader utanför Sverige där man är verksam. Årsomsättningen uppgår till 65 MSEK och exportandelen uppgår till 50 procent. Försäljningen sker i huvudsak under egna varumärken.

Förvärvet är ett viktigt tillskott till Addtechkoncernens försäljning av nischade och kritiska komponenter inom eldistribution, ett område där koncernen ser goda utvecklingsmöjligheter. Gevea avses drivas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 1 december 2006.

Stockholm den 22 november 2006

Addtech AB (publ) 

För ytterligare information kontaktaRoger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04Åke Darfeldt, VD Addtech Equipment AB, +46 708 870 515

Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,5 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF