Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2006 (6 månader)

11:39 / 8 November 2006 Addtech Press release

Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2006 (6 månader)

Wed, 8 Nov 2006 11:39:00 +0100

  • Nettoomsättningen ökade till 1 705 MSEK (1 569).
  • Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 156 MSEK (119).
  • Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen till 821 MSEK (737) och rörelseresultatet med 60 procent till 75 MSEK (47).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 151 MSEK (117).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 107 MSEK (86).
  • Vinst per aktie ökade med 35 procent till 4,65 SEK (3,45).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 48 procent och soliditeten var 28 procent.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 45 procent.
  • Under perioden återköptes 700 000 egna aktier.

Addtech presenterar delårsrapporten för perioden 1 april - 30 september torsdagen den 9 november 2006 klockan 08.00 på Strand Hotel, Nybrokajen 9 i Stockholm. Anmälan görs till Eva Skoglund, telefon 08-470 49 08 eller e-post eva.skoglund@addtech.com.

För ytterligare information, kontakta;

Roger Bergqvist, VD, telefon +46 8 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO, telefon +46 8 470 49 10.

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april - 30 september 2006

Show as PDF