Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 31 december 2005 (9 månader)

12:34 / 8 February 2006 Addtech Press release

Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 31 december 2005 (9 månader)

Wed, 8 Feb 2006 12:34:43 +0100

  • Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 2 455 MSEK (1 784).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 51 procent till 180 MSEK (119).
  • Resultatet efter skatt ökade med 56 procent till 131 MSEK (84)
  • Vinst per aktie ökade med 57 procent till 5,35 SEK (3,41).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 36 procent och soliditeten var 32 procent.
  • Under perioden återköptes 1 100 000 egna aktier.

Addtech tillämpar från och med 1 april 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2004/2005 har omräknats till IFRS.

Stockholm den 8 februari 2006

Roger Bergqvist

Verkställande Direktör

__________________________

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 april, 2005 - 31 mars, 2006 kommer att presenteras den 10 maj, 2006.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 augusti 2006.

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 apr - 31 dec 2005

Show as PDF