Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Addtechs återköp av egna aktier

17:45 / 2 March 2006 Addtech Press release

Addtech AB - Addtechs återköp av egna aktier

Thu, 2 Mar 2006 17:45:00 +0100

Addtech har den 2 mars 2006 återköpt 450 000 B-aktier till en snittkurs av 95,50 kr. Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 2 285 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25 332 832.

Stockholm den 2 mars 2006

Addtech AB (publ)

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF