Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar norskt bolag inom marin hydraulik

08:35 / 8 March 2006 Addtech Press release

Addtech förvärvar norskt bolag inom marin hydraulik

Wed, 8 Mar 2006 08:35:17 +0100

Addtech Transmission, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Kurt Wiig AS. Säljare är Kurt Wiig Holding AS.

Kurt Wiig AS omsatte 2005 24 MNOK och levererar kundspecifika hydrauliklösningar till kunder i huvudsak inom norsk offshore- och subseaindustri.

Addtech har redan idag, genom dotterbolaget Aratron AS, försäljning till krävande kundsegment inom norsk offshoreindustri. Med förvärvet får koncernen, utöver en ökad exponering mot denna i Norge viktiga industri, ett ökat kunnande och en bredare produktportfölj för de fall då hydrauliklösningar är bäst för kunden. Förvärvet kompletterar Aratrons existerande försäljning inom hydraulik.

Förvärvet bedöms ha en direkt, men marginell, positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie. Tillträde beräknas ske den 1 april 2006.Stockholm den 8  mars 2006Addtech AB (publ) Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF