Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Addtechs återköp av egna aktier

17:30 / 17 May 2006 Addtech Press release

Addtech AB - Addtechs återköp av egna aktier

Wed, 17 May 2006 17:30:00 +0200

Addtech har den 17 maj 2006 återköpt 200 000 B-aktier till en snittkurs av 114 kr. Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 2 485 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25 332 832.

Stockholm den 17 maj 2006

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Kennet Göransson, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF