Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar bolag inom blästermaterial

08:52 / 22 June 2006 Addtech Press release

Addtech förvärvar bolag inom blästermaterial

Thu, 22 Jun 2006 08:52:40 +0200

Addtech Equipment, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Blästerprodukter i Köping AB. Säljare är Lars Jansson genom bolag.

Blästerprodukter omsatte 22 MSEK under år 2005. Bolaget säljer blästermaterial samt reservdelar och tillbehör för blästerutrustningar till i huvudsak svensk tillverkningsindustri.

Förvärvet kompletterar mycket väl de existerande verksamheter inom Addtech Equipment som säljer utrustning och förbrukningsmaterial för mekanisk ytbehandling och ytrengöring.

Blästerprodukter avses behållas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen.

Förvärvet bedöms ha en direkt, men marginell, positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 30 juni 2006.Stockholm den 22 juni 2006Addtech AB (publ) 

För ytterligare information kontaktaRoger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04Åke Darfeldt, VD Addtech Equipment AB, +46 708 870 515

Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,4 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF