Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsredovisning 2005/2006

10:59 / 14 July 2006 Addtech Press release

Årsredovisning 2005/2006

Fri, 14 Jul 2006 10:59:20 +0200

Årsredovisning 2005/2006 finns nu att ladda ner från nedanstående länk:

Årsredovisning 2005/2006 (PDF)

Stockholm den 14 juli 2006

Addtech AB (publ)

Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,4 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Årsredovisning 2005/2006 (PDF)

Show as PDF