Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB:Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2006 (3 månader)

11:32 / 2 August 2006 Addtech Press release

Addtech AB:Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2006 (3 månader)

Wed, 2 Aug 2006 11:32:00 +0200

  • Nettoomsättningen ökade till 884 MSEK (832)
  • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 81 MSEK (72)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 79 MSEK (71)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 56 MSEK (50)
  • Vinst per aktie ökade med 20 procent till 2,45 SEK (2,05)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 42 procent och soliditeten var 34 procent
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 41 procent

Stockholm den 2 augusti 2006

Roger Bergqvist

Verkställande Direktör

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma i Addtech AB hålls tisdagen den 22 augusti klockan 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Anmälan görs till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ), Box 602, 101 32 Stockholm, per telefon +46 8 470 49 08, fax +46 8 470 49 01 eller info@addtech.com senast fredagen den 18 augusti 2006, kl 15.00.

Delårsrapport för perioden 1 april - 30 september 2006 kommer att presenteras den 8 november 2006.

För ytterligare information kontakta:

Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04

Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 apr - 30 juni 2006

Show as PDF