Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Specma Drives

13:26 / 25 August 2006 Addtech Press release

Addtech förvärvar Specma Drives

Fri, 25 Aug 2006 13:26:59 +0200

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Specma Drives AB. Säljare är Specma AB, ett dotterbolag i Latourkoncernen.

Specma Drives konstruerar och marknadsför elektromekaniska drivsystem avsedda för utvalda och krävande applikationer. Bolaget omsatte 40 MSEK under år 2005.

Förvärvet kompletterar de verksamheter inom Addtech Components som säljer och utvecklar kundanpassade delsystem och lösningar till medicinsk utrustning, specialfordon och maskinbyggare. Specma Drives avses behållas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2006.Stockholm den 25 augusti 2006Addtech AB (publ) 

För ytterligare information kontaktaAnders Claeson, vice VD Addtech AB, +46 708 64 15 16Anders Dafnäs, VD Addtech Components AB, +46 708 303 368

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF