Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsstämma i Addtech AB 22 augusti 2006

17:40 / 22 August 2006 Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 22 augusti 2006

Tue, 22 Aug 2006 17:40:00 +0200

Vid dagens årsstämma i Addtech AB beslutades bland annat följande:

UtdelningUtdelningen fastställdes till 4,00 SEK per aktie.

StyrelseOmval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Tom Hedelius, Eva Elmstedt, Urban Jansson, Lars Spongberg samt Roger Bergqvist.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius.

Indragning av återköpta aktierÅrsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag minska aktiekapitalet genom indragning av 1 700 000 tidigare återköpta B-aktier.

Återköp av egna aktierÅrsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Nästa rapportDelårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2006 kommer att offentliggöras den 8 november 2006.

Stockholm den 22 augusti 2006

Addtech AB (publ)Styrelsen

För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF