Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Addtechs innehav av egna aktier

18:23 / 22 September 2006 Addtech Press release

Addtech AB - Addtechs innehav av egna aktier

Fri, 22 Sep 2006 18:23:14 +0200

Addtech har den 22 september 2006 förvärvat 500 000 aktier av serie B i Addtech. Addtech äger därmed 1 260 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 5,3 procent av antalet aktier och 3,8 procent av röstetalet i Addtech. Det totala antalet aktier uppgår till 23 632 832 och antalet utestående aktier uppgår till 22 372 832.

Stockholm den 22 september 2006

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,4 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF