Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Indragning av återköpta aktier

08:30 / 22 September 2006 Addtech Press release

Addtech AB - Indragning av återköpta aktier

Fri, 22 Sep 2006 08:30:00 +0200

Vid årsstämma i Addtech AB den 22 augusti 2006 beslutades om indragning av 1.700.000 återköpta B-aktier. Indragningen är nu registrerad hos Bolagsverket, varefter det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 23.632.832 fördelat på 1.103.814 A-aktier och 22.529.018 B-aktier. Addtechs innehav av återköpta aktier uppgår efter indragningen till 760.000 B-aktier, vilket motsvarar 3,2 procent av antalet aktier och 2,3 procent av röstetalet i Addtech. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår efter indragningen till 22.872.832.

Stockholm den 22 september 2006

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,4 miljarder SEK och har cirka 1 200 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF