Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 september 2007 (6 månader)

11:26 / 8 November 2007 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 september 2007 (6 månader)

Thu, 8 Nov 2007 11:26:40 +0100

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 955 MSEK (1 705).
  • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 195 MSEK (156).
  • Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 16 procent till 956 MSEK (821) och rörelseresultatet med 23 procent till 92 MSEK (75).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 187 MSEK (151).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 137 MSEK (107).
  • Vinst per aktie ökade med 30 procent till 6,05 SEK (4,65). För den senaste tolvmånaders-perioden uppgick vinst per aktie till 12,55 SEK (9,20).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 55 procent (48) och soliditeten var 29 procent (28).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 46 procent (45).

Stockholm den 8 november 2007

Roger Bergqvist

Verkställande Direktör Delårsrapporten presenteras den 8 november klockan 13.15 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till Addtech AB, eva.skoglund@addtech.com, eller på telefon +46 8 470 49 08Delårsrapporten för perioden 1 april - 31 december 2007 kommer att presenteras den 14 februari 2008. Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november kl 11.00.

För ytterligare information, kontakta;

Roger Bergqvist, VD, telefon +46 8 470 49 04Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april - 30 september 2007 (6 månader)

Show as PDF