Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Inline Dreamteam

11:51 / 20 December 2007 Addtech Press release

Addtech förvärvar Inline Dreamteam

Thu, 20 Dec 2007 11:51:41 +0100

Addtech Transmission, ett affärsområde inom Addtech AB, har den 20 december 2007 genom dotterbolaget Aratron AB tecknat avtal om förvärv av all handelsverksamhet i Inline Dreamteam AB.

Inline Dreamteam säljer ställdon och styrutrustning avsedda för linjära rörelser i applikationer för komfort-, rehab- och ergonomiprodukter. I Sverige representerar man ledande leverantörer inom produktområdet och verksamheten omsätter 25 miljoner kronor.

Den förvärvade verksamheten utgör ett utomordentligt komplement till de verksamheter som bedrivs inom Aratron.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske per den 31 december 2007.Stockholm den 20 december 2007Addtech AB

För ytterligare information kontaktaRoger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04

Håkan Franzén, VD Addtech Transmission AB, +46 (708) 600 254

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF