Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB: Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2006 ( 9 månader )

11:56 / 6 February 2007 Addtech Press release

Addtech AB: Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2006 ( 9 månader )

Tue, 6 Feb 2007 11:56:46 +0100

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 2 646 MSEK (2 455).
  • Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 243 MSEK (185).
  • Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen till 941 MSEK (886) och rörelseresultatet till 87 MSEK (66). 
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 31 procent till 235 MSEK (180).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 169 MSEK (131).
  • Vinst per aktie ökade med 37 procent till 7,35 SEK (5,35).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 51 procent och soliditeten var 28 procent.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 47 procent.

Delårsrapporten presenteras den 6 februari klockan 14.00 på telefonnummer +46 8 562 182 00. Anmälan om deltagande görs till Addtech AB, info@addtech.com, eller på telefon +46 8 470 49 08. Presentationen hålls på svenska.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2006 - 31 mars 2007 kommer att presenteras den 8 maj 2007.

För ytterligare information kontakta:

Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04

Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2006

Show as PDF