Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB: Addtech förvärvar LabRobot Products

13:34 / 18 June 2007 Addtech Press release

Addtech AB: Addtech förvärvar LabRobot Products

Mon, 18 Jun 2007 13:34:15 +0200

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech AB, har den 18 juni 2007 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i LabRobot Products AB. Säljare är Per-Ivar Fallenius via bolaget Skaboholmen AB.

LabRobot säljer och utvecklar spädningskoppar med varumärket Dilucup samt angränsande utrustning till mikrobiologiska laboratorier huvudsakligen i Europa. Bolaget omsätter 8 miljoner kronor och har 5 anställda. Försäljningen av Dilucup är under stark utveckling och baserad på patent som bolaget har beviljade i stora delar av världen.

Mikrobiologi är ett intressant utvecklingsområde för Addtech Life Science och LabRobot förstärker den verksamhet som redan idag bedrivs inom koncernen. Förvärvet är ett viktigt tillskott till Addtech-koncernens försäljning av nischade förbrukningsvaror och utrustning till krävande laboratoriekunder. LabRobot avses drivas som ett självständigt bolag inom affärsområdet Life Science.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 2 juli 2007.Stockholm den 18 juni 2007Addtech AB 

För ytterligare information kontaktaRoger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04

Göran Brandt, VD Addtech Life Science, +46 709 836 000

Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,7 miljarder SEK och har cirka 1 300 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde. Addtechaktien är noterad på OMX Nordic Exchange.

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF