Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Amitra Oy

15:01 / 26 June 2007 Addtech Press release

Addtech förvärvar Amitra Oy

Tue, 26 Jun 2007 15:01:21 +0200

Addtech Equipment, ett affärsområde inom Addtech AB, har den 26 juni 2007 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Amitra Oy. Säljare är en grupp privatpersoner delvis verksamma i bolaget.

Amitra säljer material och utrustning för miljötest, EMC-skydd och EMC-test till industriella slutförbrukare inom elektronik- och övrig industri huvudsakligen på den finska marknaden. Bolaget omsätter 2,9 miljoner euro och har fem anställda.Tillväxtpotentialen inom miljötest bedöms som god i och med den ökade komplexiteten i elektroniklösningar som leder till högre krav på tillförlitlighet. Amitras sortiment och kunder utgör ett naturligt komplement till den existerande verksamhet som Addtech bedriver i dotterbolaget Matronic Oy.Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 2 juli 2007.Stockholm den 26 juni 2007Addtech AB 

För ytterligare information kontaktaRoger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04

Åke Darfeldt, VD Addtech Equipment, +46 708 870 515

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF