Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Chemo Electric A/S

15:57 / 25 June 2007 Addtech Press release

Addtech förvärvar Chemo Electric A/S

Mon, 25 Jun 2007 15:57:31 +0200

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtech AB, har den 25 juni 2007 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Chemo Electric A/S. Säljare är Leif Nielsen via bolaget Chemo Electric Holding ApS.

Chemo Electric A/S säljer elektromekaniska komponenter till ledande OEM-kunder i Danmark verksamma inom medicinsk teknik och annan tillverkningsindustri. Bolaget har elva anställda och omsätter 59 miljoner danska kronor.

Chemo Electric A/S kompletterar Addtechs existerande verksamheter i Danmark såväl produkt- som kundmässigt. Chemo Electric A/S långa erfarenhet av att utveckla kund-anpassade lösningar förväntas bidraga till en fortsatt god utveckling för Addtechs danska komponentbolag.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 2 juli 2007.Stockholm den 25 juni 2007Addtech AB 

För ytterligare information kontaktaRoger Bergqvist, VD Addtech AB, +46 8 470 49 04

Anders Dafnäs, VD Addtech Components AB, +46 708 303 368

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF