Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2007 (3 månader)

11:28 / 17 July 2007 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2007 (3 månader)

Tue, 17 Jul 2007 11:28:29 +0200

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 999 MSEK (884)
 • Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 103 MSEK (81)
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 100 MSEK (79)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 75 MSEK (56)
 • Vinst per aktie ökade med 37 procent till 3,35 SEK (2,45)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 54 procent och soliditeten var 36 procent
 • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 48 procent
 • Under inledningen av verksamhetsåret har sammanlagt fyra företagsförvärv genomförts med en årsomsättning
 •     om 150 MSEK

  Presentation av Addtechs delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2007. Telefonkonferens tisdagen den 17 juli 2007 klockan 14.00. Anmälan görs: Åsa Lennartsson, telefon 08-470 49 11 eller e-post asa@addtech.com.

  För ytterligare information, kontakta;

  Roger Bergqvist, VD, telefon +46 8 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO, telefon +46 8 470 49 10.

  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

  Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2007 (3 månader)

  Show as PDF