Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Kouvo Oy

12:23 / 3 January 2008 Addtech Press release

Addtech förvärvar Kouvo Oy

Thu, 3 Jan 2008 12:23:20 +0100

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech AB, har den 3 januari 2008 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Kouvo Oy. Säljare är Pentti Rantala och Seppo Lappalainen.

Bolaget säljer utrustning för mätning av nivå, flöde och vikt till finsk energi-, kemi-, pappers- och massaindustri samt till finska tillverkare av anläggningar avsedda för sådan industri. Bolaget representerar världsledande leverantörer inom sitt produktområde och har en mycket stark position inom sina kund- och produktsegment. Kouvo tillför mervärden till kunden i form av applikationskunskap, service och utbildning. Bolaget omsätter 2,4 miljoner euro och har 7 anställda.

Kouvo kompletterar Addtech-koncernens verksamhet inom processteknik. Verksamhetsområdet bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 14 januari 2008.Stockholm den 3 januari 2008Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 03

Göran Hagsten, vVD Addtech Life Science AB, +46 8 594 11 352

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF