Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Ändring av antalet aktier och röster

08:00 / 31 October 2008 Addtech Press release

Addtech AB - Ändring av antalet aktier och röster

Fri, 31 Oct 2008 08:00:00 +0100

Som tidigare meddelats (pressrelease den 9 oktober 2008) har antalet aktier och röster i Addtech AB ändrats under oktober månad till följd av indragning av 900.000 återköpta B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår efter förändringen till 22.732.832 fördelat på 1.102.470 A-aktier och 21.630.362 B-aktier.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

 

Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår till 689.500 B-aktier, vilket motsvarar 3,0 procent av antalet aktier och 2,1 procent av röstetalet i Addtech. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår efter indragningen till 22.043.332.

Stockholm den 31 oktober 2008

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF