Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Indragning av återköpta aktier och Addtechs innehav av egna aktier

08:21 / 9 October 2008 Addtech Press release

Addtech AB - Indragning av återköpta aktier och Addtechs innehav av egna aktier

Thu, 9 Oct 2008 08:21:29 +0200

Vid årsstämma i Addtech AB den 25 augusti 2008 beslutades om indragning av 900.000 återköpta B-aktier. Indragningen är nu registrerad hos Bolagsverket, varefter det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22.732.832 fördelat på 1.102.470 A-aktier och 21.630.362 B-aktier.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell: 

 

Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår efter indragningen till 689.500 B-aktier, vilket motsvarar 3,0 procent av antalet aktier och 2,1 procent av röstetalet i Addtech. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår efter indragningen till 22.043.332.

Stockholm den 9 oktober 2008

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF