Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 september 2008 (6 månader)

11:30 / 29 October 2008 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 september 2008 (6 månader)

Wed, 29 Oct 2008 11:30:09 +0100

  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 210 MSEK (1 955).
  • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 213 MSEK (195).
  • Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 10 procent till 1 056 MSEK (956) och rörelseresultatet med 5 procent till 97 MSEK (92).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 205 MSEK (187) och resultatet efter skatt uppgick till 152 MSEK (137).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 112 MSEK (93).
  • Vinst per aktie ökade med 12 procent till 6,80 SEK (6,05). För den senaste tolvmånaders-perioden uppgick vinst per aktie till 13,45 SEK (12,55).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 46 procent och soliditeten var 30 procent.

Stockholm den 29 oktober 2008

Johan SjöVD och koncernchefDelårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2008 kommer att presenteras den 9 februari 2009. Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober kl 11.00.

För ytterligare information, kontakta;

Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport Q2 (PDF)

Show as PDF