Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Ändring av antalet utestående aktier

10:23 / 31 December 2008 Addtech Press release

Addtech AB - Ändring av antalet utestående aktier

Wed, 31 Dec 2008 10:23:46 +0100

Under december månad 2008 har innehavare av personaloptioner utnyttjat 18.600 personaloptioner för förvärv av 18.600 B-aktier.

Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av december till 670.900 B-aktier, vilket motsvarar 3,0 procent av antalet aktier och 2,1 procent av röstetalet i Addtech.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22.732.832 fördelat på 1.102.470 A-aktier och 21.630.362 B-aktier. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av december till 22.061.932.

Stockholm den 31 december 2008

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF