Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Eurolaite Oy

11:23 / 1 February 2008 Addtech Press release

Addtech förvärvar Eurolaite Oy

Fri, 1 Feb 2008 11:23:50 +0100

Addtech Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Eurolaite Oy. Säljare är Tuula och Hannu Hämäläinen.

 

Eurolaite säljer utrustning för eldistribution till i huvudsak finska elnätsoperatörer och distributörer. Bolaget representerar världsledande leverantörer och har en stark position inom sina kund- och produktsegment. Förvärvet ger ett viktigt geografiskt och produktmässigt tillskott till Addtechkoncernens försäljning av komponenter inom elkraft, där koncernen sedan tidigare har verksamhet bl a genom dotterbolagen Gevea och Beving Elektronik. Eurolaite omsätter 3 miljoner euro. Hannu Hämäläinen kvarstår i ledningen för bolaget.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 februari 2008

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 4900

Åke Darfeldt, VD Addtech Equipment AB, +46 708 870 515

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF