Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 31 december 2007 (9 månader)

12:20 / 14 February 2008 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 31 december 2007 (9 månader)

Thu, 14 Feb 2008 12:20:25 +0100

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 3 043 MSEK (2 646).
  • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 289 MSEK (243).
  • Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen till 1 088 MSEK (941) och rörelseresultatet till 94 MSEK (87).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 278 MSEK (235) och resultatet efter skatt uppgick till 202 MSEK (169).
  • Vinst per aktie ökade med 20 procent till 8,85 SEK (7,35). För den senaste tolvmånaders-perioden uppgick vinst per aktie till 12,70 SEK (10,00).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 52 procent (51) och soliditeten var 31 procent (28).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 44 procent (47).
  • Efter delårsperiodens utgång har ytterligare fem företag förvärvats med en sammanlagd årsomsättning om 190 MSEK.

Stockholm den 14 februari 2008

Johan SjöVerkställande Direktör Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2007 - 31 mars 2008 kommer att presenteras den 14 maj 2008. Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari kl 11.45.

För ytterligare information, kontakta;

Johan Sjö, VD, telefon +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april - 31 december 2007 (9 månader)

Show as PDF