Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar MiniTec Finland och MiniTec Estonia

13:18 / 30 April 2008 Addtech Press release

Addtech förvärvar MiniTec Finland och MiniTec Estonia

Wed, 30 Apr 2008 13:18:33 +0200

Movetec Oy, ett bolag inom Addtech-koncernens affärsområde Transmission, har den 30 april 2008 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MiniTec Finland Oy och MiniTec Estonia OÜ.

Bolagen säljer profil- och linjärsystem för produktionslinjer och bearbetningsstationer till i huvudsak finsk verkstadsindustri. Bolagen representerar ledande leverantörer inom sitt produktområde och har en stark position inom sina kund- och produktsegment. Bolagen tillför mervärden till kunderna genom ett starkt applikationskunnande. Bolagen omsätter 1,6 miljoner euro och har åtta anställda.

MiniTec Finland och MiniTec Estonia kompletterar mycket väl Addtech-koncernens försäljning av mekaniska och elektromekaniska komponenter och moduler för linjära och roterande rörelser. Säljaren Jarno Ruohonen kvarstår i ledningen för bolagen.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde har skett idag.

Stockholm den 30 april 2008

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 09

Håkan Franzén, VD Addtech Transmission AB, +46 8 470 49 12

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF