Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Bokslutskommuniké 1 april 2007 - 31 mars 2008 (12 månader)

13:26 / 14 May 2008 Addtech Press release

Addtech AB - Bokslutskommuniké 1 april 2007 - 31 mars 2008 (12 månader)

Wed, 14 May 2008 13:26:43 +0200

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 4 198 MSEK (3 661).
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 415 MSEK (360).
 • Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen till 1 155 MSEK (1 015) och rörelseresultatet till 126 MSEK (117).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 398 MSEK (351) och resultatet efter skatt uppgick till 287 MSEK (256).
 • Vinst per aktie ökade med 14 procent till 12,70 SEK (11,15).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 48 procent (54) och soliditeten var 34 procent (32).
 • Under räkenskapsåret genomfördes elva företagsförvärv med en sammanlagd årsomsättning om 375 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 SEK per aktie (6,00).
 • Från och med inledningen av det nya räkenskapsåret har koncernens organisation förändrats för att förstärka förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt.
 • Stockholm den 14 maj 2008

  Johan Sjö

  VD och koncernchefBokslutskommunikén presenteras den 15 maj klockan 9.00 på Operaterassen, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till Addtech AB, info@addtech.com, eller på telefon +46 8 470 49 08.Delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2008 kommer att presenteras den 16 juli 2008. 

  Koncernens årsredovisning distribueras med post till aktieägarna under juli månad 2008. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Addtechs hemsida, www.addtech.com, samt kan beställas från bolagets kontor.

  För ytterligare information, kontakta;

  Johan Sjö, VD, telefon +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10

  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

  Bokslutskommuniké 1 april 2007 - 31 mars 2008

  Show as PDF