Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Emcomp

12:16 / 21 May 2008 Addtech Press release

Addtech förvärvar Emcomp

Wed, 21 May 2008 12:16:00 +0200

Addtechkoncernens affärsområde Industrial Solutions har den 21 maj 2008 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Emcomp Holding AB.

Emcomp säljer via dotterbolag kundanpassade komponenter och delsystem inom bland annat kraftförsörjning, radio, fiberoptik och displayer. Bolagen har en stark position inom sina kund- och produktsegment och representerar ledande tillverkare. Bolagen tillför mervärden till kunderna genom produkt- och applikationskunnande samt genom kunskap om, ofta globala,  kunders produktion och dess förutsättningar. Emcomp omsätter 72 miljoner kronor och har tio anställda. De av säljarna som är verksamma i bolagen kvarstår i ledningen.

Emcomp kompletterar mycket väl den del av Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Customised Solutions och som inriktar sig på kunder och applikationer med höga och speciella krav på kraft- eller signalöverföring.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 21 maj 2008

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00

Håkan Franzén, Affärsområde Industrial Solutions, +46 8 470 49 12

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF