Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB återköp av egna aktier

13:41 / 17 July 2008 Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Thu, 17 Jul 2008 13:41:32 +0200

Addtech har den 17 juli 2008 återköpt 250 000 B-aktier till en snittkurs av 128,50 kr. Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 589 500 B-aktier. Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 23 632 832 och antalet utestående aktier uppgår till 22 043 332.

Stockholm den 17 juli 2008

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF