Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsredovisning 2007/2008

15:33 / 9 July 2008 Addtech Press release

Årsredovisning 2007/2008

Wed, 9 Jul 2008 15:33:05 +0200

Addtechs årsredovisning för 2007/2008 kommer från onsdag 9 juli att finnas tillgänglig på Addtechs hemsida under adress www.addtech.com där såväl svensk som engelsk version finns. I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägarna tillhanda i mitten av juli. Årsredovisningen kan, förutom på Addtechs hemsida, även beställas från Addtech AB, Box 602, 101 32 Stockholm, telefon +46 (0)8 470 49 00, e-post info@addtech.com.

Stockholm 9 juli 2008 Addtech AB (publ)

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF