Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2008 (3 månader)

13:13 / 16 July 2008 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2008 (3 månader)

Wed, 16 Jul 2008 13:13:37 +0200

  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 154 MSEK (999).
  • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 116 MSEK (103).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 111 MSEK (100) och resultatet efter skatt uppgick till 82 MSEK (75).
  • Vinst per aktie ökade med 9 procent till 3,65 SEK (3,35).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 45 procent och soliditeten var 35 procent.
  • Under inledningen av verksamhetsåret har fyra företagsförvärv med en sammanlagd årsomsättning om cirka 130 MSEK genomförts.

Stockholm den 16 juli 2008

Johan SjöVerkställande Direktör Delårsrapport för 1 april - 30 september 2008 kommer att presenteras den 29 oktober 2008. Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli kl 12.45.

För ytterligare information, kontakta;

Johan Sjö, VD, telefon +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport Q1 (PDF)

Show as PDF