Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 september 2009 (6 månader)

11:30 / 28 October 2009 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 september 2009 (6 månader)

Wed, 28 Oct 2009 11:30:00 +0100

 •    Nettoomsättningen minskade med 20 procent till 1 776 MSEK (2 210).
 •    Rörelseresultatet minskade med 55 procent till 95 MSEK (213).
 •    Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 22 procent till       825 MSEK (1 056) och rörelseresultatet med 58 procent till 41 MSEK (97).
 •    Resultatet efter finansiella poster minskade till 87 MSEK (205) och        resultatet efter skatt uppgick till 64 MSEK (152).
 •    Vinst per aktie uppgick till 2,85 SEK (6,80). För den senaste tolv-       månadersperioden uppgick vinst per aktie till 8,10 SEK (13,45).
 •    Kassaflödet från rörelsen uppgick till 123 MSEK (112). För den senaste        tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 14,40 SEK (15,45).
 •    Koncernens finansiella nettoskuld exklusive pensionsskuld minskade under den        senaste tolvmåndersperioden med 212 MSEK till 128 MSEK (340).
 •    Avkastningen på eget kapital uppgick till 23 procent och soliditeten var        41 procent.
 • Stockholm den 28 oktober 2009Johan SjöVD och koncernchefDelårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2009 kommer att publiceras den 16 februari 2010.

  Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober kl 11:30. 

  För ytterligare information, kontakta:Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10 Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från följande länk:

  Delårsrapport 1 april - 30 september 2009 (6 månader)

  Show as PDF