Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet utestående aktier

15:00 / 30 November 2009 Addtech Press release

Ändring av antalet utestående aktier

Mon, 30 Nov 2009 15:00:00 +0100

Under november månad har innehavare av personaloptioner utnyttjat 49 400 personaloptioner för förvärv av 49 400 B-aktier.

Addtech AB har under november månad återköpt 25 000 aktier till en genomsnittlig kurs av 103,50 SEK.

Addtechs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av november till 492 500 B-aktier, vilket motsvarar 2,2 procent av antalet aktier och 1,5 procent av röstetalet i Addtech.

Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av november till 22 240 332.

Stockholm den 30 november 2009

Addtech AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Ändring av antalet utestående aktier

Show as PDF