Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Switchgear

16:30 / 1 December 2009 Addtech Press release

Addtech förvärvar Switchgear

Tue, 1 Dec 2009 16:30:00 +0100

Addtechkoncernens affärsområde Energy and Equipment har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Switchgear AB.

Switchgear säljer kundanpassade lågspänningsställverk för i huvudsak svensk basindustri. Bolaget representerar världsledande leverantörer och har en stark position inom sina kund- och produktsegment. Bolaget har femton anställda och omsätter cirka 50 miljoner kronor. Jim Sjöström, som är en av säljarna kvarstår som verkställande direktör för bolaget.

Bolaget kompletterar mycket väl den del av Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Supply. Affärsenheten fokuserar på försäljning av komponenter och delsystem inom eldistribution.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 december 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 4900

Åke Darfeldt, Affärsområdeschef Energy & Equipment, +46 708 870 515

Addtech förvärvar Switchgear

Show as PDF