Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet utestående aktier

11:30 / 30 December 2009 Addtech Press release

Ändring av antalet utestående aktier

Wed, 30 Dec 2009 11:30:00 +0100

Under december månad har innehavare av personaloptioner utnyttjat 7 500 personaloptioner för förvärv av 7 500 B-aktier.

Addtechs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av december till 485 000 B-aktier, vilket motsvarar 2,1 procent av antalet aktier och 1,5 procent av röstetalet i Addtech.

Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av december till 22 247 832.

Stockholm den 30 december 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Ändring av utestående aktier

Show as PDF