Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech säljer Insmat Oy

13:30 / 25 February 2009 Addtech Press release

Addtech säljer Insmat Oy

Wed, 25 Feb 2009 13:30:00 +0100

Addtech har idag tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier i Insmat Oy.

Insmat ingår i koncernens affärsområde Energy & Equipment och säljer tillbehör till mobiltelefoner, kameror och datorer samt elektronikutrustning till återförsäljare huvudsakligen i Finland. Insmat omsätter 45 miljoner kronor och har elva anställda.

Den försäljning av industribatterier som tidigare bedrevs inom Insmat har sedan drygt ett år tillbaka överförts till dotterbolaget Akkuvoima inom affärsområdet Energy & Equipment. För affärsområdet innebär försäljningen av Insmat en renodling av verksamheten till att bara rikta sig mot industriella applikationer. Köpare är privata investerare och med de nya ägarna bedöms verksamheten få förutsättningar till fortsatt positiv utveckling.

Köparens tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 25 februari 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:Johan Sjö, VD och koncernchef Addtech AB, +46 8 470 49 00

Åke Darfeldt, Affärsområde Energy & Equipment, +46 708 870 515

Pressrelease

Show as PDF